Publikācija nav uzskatāma par tirdzniecības piedāvājumu. Tā nevar būt pamatā sūdzības iesniegšanai. Iesniegtie fotoattēli ir ilustratīvi, nevis reāli, produktu fotoattēli.

Finierējuma faktiskā krāsa un faktūra var atšķirties no reklāmas materiālos redzamās. Krāsu fotoattēli nevar būt pamatā sūdzības iesniegšanai.

Directories

Files