Táto publikácia nie je obchodnou ponukou. Na jej základe si nemožno uplatniť reklamáciu. Prezentované fotografie sú ilustračné a nie sú reálnymi fotografiami výrobkov.

Reálna farba a textúra laminátu sa môžu líšiť od prezentovaných v reklamných materiáloch. Reklamácia nemôže byť zložená na základe fotografií.