Publikace není komerční nabídkou. Není důvodem pro zadání reklamace. Prezentované fotografie jsou pohledovými obrázky, nikoliv skutečnými fotografiemi produktů.
Společnost EKO-OKNA S.A. si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, které je uvedeno v nabídce, konečná cena je vždy potvrzována zákazníkem v podobě objednávky. S ohledem na možnost vzniku samozřejmých tiskových chyb nejsou hodnoty obsažené v cenové nabídce nabídkou ve smyslu zákonných předpisů.