Publikācija nav uzskatāma par tirdzniecības piedāvājumu. Tā nevar būt pamatā sūdzības iesniegšanai. Iesniegtie fotoattēli ir ilustratīvi, nevis reāli, produktu fotoattēli.